Motika Craft

Wiki

POGODNOSTI KOJE VAŽE NA SVIM PODSERVERIMA
(za prikaz specifičnih/dodatnih pogodnosti nekog podservera kliknite na željeni podserver iznad)
RANK 🡆
POGODNOST 🡇
VIP LEGEND HERO ULTIMATE PREMIUM
Jednokratni dobici 2 MC-Poena 2 MC-Poena 5 MC-Poena 5 MC-Poena 14 MC-Poena
200 tokena 500 tokena 700 tokena 1000 tokena 2400 tokena
Prefiks
(prefiks iznad glave, nametag, nije vidljiv samo na KitPvP podserveru)
TAB lista: V TAB lista: L TAB lista: H TAB lista: U TAB lista: P
Iznad glave: VIP Iznad glave: LEGEND Iznad glave: HERO Iznad glave: ULTIMATE Iznad glave: PREMIUM
Čet: [VIP] Čet: [LEGEND] Čet: [HERO] Čet: [ULTIMATE] Čet: [PREMIUM]
Boja imena i poruka
(automatski obojeno)
                   
Korišćenje boja/formata
(za ime, poruke, privatne poruke, mail poruke u igri i tekst na tablama)
     
     
     
         
       
       
Za sve osim imena:
&l &i
Za sve osim imena:
&l &m &n &i
Izvršavanje teleport-a odmah
(/tpa, /home, /warp i slične komande)
✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Rank (role) na Diskord serveru i privatna (glasovna) soba
(rank traje u trajanju pretplate, privatna soba traje zauvek)
✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
300RSD
2.5EUR
mesečno
600RSD
5EUR
mesečno
1000RSD
8EUR
mesečno
1500RSD
12EUR
mesečno
3000RSD
25EUR
mesečno
SURVIVAL (prikaz pogodnosti za donatorske rankove)
RANK 🡆
POGODNOST 🡇
VIP LEGEND HERO ULTIMATE PREMIUM
Jednokratni dobici $1 000 $2 500 $5 000 $10 000 $18 500
1 Donator Crate Key
Dnevni "Kit" paketi
(paketi sa opremom koje igrač može uzimati na dnevnoj bazi, odnosno na 24 sata (/kit <imeRanka>))
✔️ ✔️ Ima kit pakete svih vremenskih rankova i donatorskih rankova
Omogućene "Home" lokacije
(maksimalan broj postavljanja /sethome lokacija; po isteku privilegije (ranka), sve postavljene lokacije se NE brišu, osim ako ih igrač sam ne obriše (/delhome <imeLokacije>))
3 4 6 10 23
300RSD
2.5EUR
mesečno
600RSD
5EUR
mesečno
1000RSD
8EUR
mesečno
1500RSD
12EUR
mesečno
3000RSD
25EUR
mesečno
FACTIONS (prikaz pogodnosti za donatorske rankove)
RANK 🡆
POGODNOST 🡇
VIP LEGEND HERO ULTIMATE PREMIUM
Jednokratni dobici 2 MC-Poena 2 MC-Poena 5 MC-Poena 5 MC-Poena 14 MC-Poena
200 tokena 500 tokena 700 tokena 1000 tokena 2400 tokena
Prefiks
(prefiks iznad glave, nametag, nije vidljiv samo na KitPvP podserveru)
TAB lista: V TAB lista: L TAB lista: H TAB lista: U TAB lista: P
Iznad glave: VIP Iznad glave: LEGEND Iznad glave: HERO Iznad glave: ULTIMATE Iznad glave: PREMIUM
Čet: [VIP] Čet: [LEGEND] Čet: [HERO] Čet: [ULTIMATE] Čet: [PREMIUM]
300RSD
2.5EUR
mesečno
600RSD
5EUR
mesečno
1000RSD
8EUR
mesečno
1500RSD
12EUR
mesečno
3000RSD
25EUR
mesečno
SKYBLOCK (prikaz pogodnosti za donatorske rankove)
RANK 🡆
POGODNOST 🡇
VIP LEGEND HERO ULTIMATE PREMIUM
Jednokratni dobici 2 MC-Poena 2 MC-Poena 5 MC-Poena 5 MC-Poena 14 MC-Poena
200 tokena 500 tokena 700 tokena 1000 tokena 2400 tokena
Prefiks
(prefiks iznad glave, nametag, nije vidljiv samo na KitPvP podserveru)
TAB lista: V TAB lista: L TAB lista: H TAB lista: U TAB lista: P
Iznad glave: VIP Iznad glave: LEGEND Iznad glave: HERO Iznad glave: ULTIMATE Iznad glave: PREMIUM
Čet: [VIP] Čet: [LEGEND] Čet: [HERO] Čet: [ULTIMATE] Čet: [PREMIUM]
300RSD
2.5EUR
mesečno
600RSD
5EUR
mesečno
1000RSD
8EUR
mesečno
1500RSD
12EUR
mesečno
3000RSD
25EUR
mesečno
CREATIVE (prikaz pogodnosti za donatorske rankove)
RANK 🡆
POGODNOST 🡇
VIP LEGEND HERO ULTIMATE PREMIUM
Jednokratni dobici 2 MC-Poena 2 MC-Poena 5 MC-Poena 5 MC-Poena 14 MC-Poena
200 tokena 500 tokena 700 tokena 1000 tokena 2400 tokena
Prefiks
(prefiks iznad glave, nametag, nije vidljiv samo na KitPvP podserveru)
TAB lista: V TAB lista: L TAB lista: H TAB lista: U TAB lista: P
Iznad glave: VIP Iznad glave: LEGEND Iznad glave: HERO Iznad glave: ULTIMATE Iznad glave: PREMIUM
Čet: [VIP] Čet: [LEGEND] Čet: [HERO] Čet: [ULTIMATE] Čet: [PREMIUM]
300RSD
2.5EUR
mesečno
600RSD
5EUR
mesečno
1000RSD
8EUR
mesečno
1500RSD
12EUR
mesečno
3000RSD
25EUR
mesečno
KITPVP (prikaz pogodnosti za donatorske rankove)
RANK 🡆
POGODNOST 🡇
VIP LEGEND HERO ULTIMATE PREMIUM
Jednokratni dobici 2 MC-Poena 2 MC-Poena 5 MC-Poena 5 MC-Poena 14 MC-Poena
200 tokena 500 tokena 700 tokena 1000 tokena 2400 tokena
Prefiks
(prefiks iznad glave, nametag, nije vidljiv samo na KitPvP podserveru)
TAB lista: V TAB lista: L TAB lista: H TAB lista: U TAB lista: P
Iznad glave: VIP Iznad glave: LEGEND Iznad glave: HERO Iznad glave: ULTIMATE Iznad glave: PREMIUM
Čet: [VIP] Čet: [LEGEND] Čet: [HERO] Čet: [ULTIMATE] Čet: [PREMIUM]
300RSD
2.5EUR
mesečno
600RSD
5EUR
mesečno
1000RSD
8EUR
mesečno
1500RSD
12EUR
mesečno
3000RSD
25EUR
mesečno
Pristup/pretplata na Vanilla podserver
(igra moguća UVEK i SAMO na najnovijoj MC verziji)
MESEC DANA CELA SEZONA
600RSD 5EUR
1300RSD 10EUR

26